B6 – Els òrgans jurisdiccionals.

Hola compis! com ja sabràs de temes anteriors, son n’Andy, el teu profe de Policia Ninja! Al tema B.6, veurem els òrgans jurisdiccionals, incloent el poder judicial i el Tribunal Constitucional.

El poder judicial és el braç del govern encarregat d’administrar justícia en el país. Els tribunals són els encarregats de decidir sobre conflictes legals i imposar sancions als culpables. La potestat jurisdiccional és la capacitat que té l’estat de resoldre els conflictes legals que es presenten entre les persones, les institucions o els òrgans de govern.

El Consell General del Poder Judicial és l’òrgan de govern del poder judicial espanyol. Està format per vint membres, incloent el president del Tribunal Suprem, els presidents de les sales del Tribunal Suprem i dotze membres elegits pel Congrés dels Diputats i el Senat.

El Ministeri Fiscal és una institució independent que actua en nom de la societat per garantir la legalitat i defensar els interessos públics. El Ministeri Fiscal investiga i acusa els delictes, defensa els drets dels ciutadans i actua com a representant de la societat en els processos judicials.

El Tribunal Constitucional és l’òrgan encarregat de controlar la constitucionalitat de les lleis i altres disposicions dels poders públics. El Tribunal Constitucional està format per dotze magistrats i és l’última instància judicial en qüestions relacionades amb la Constitució espanyola.

Scroll al inicio
¿Nos ayudas con una reseña?