C5 – Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat

Hola compis! Soc n’Andy, el teu profe de Policia Ninja!

El tema tema C.5 es molt curtet i tractarem el Codi deontològic policial, que es forma pels següents punts:

La deontologia policial és un conjunt de principis ètics que han de guiar l’actuació dels agents de policia. Aquests principis es basen en la defensa dels drets i llibertats dels ciutadans, la protecció de la vida i la integritat física i psicològica de les persones, i la promoció de la seguretat i la convivència ciutadana.

El Codi europeu d’ètica de la policia és un document que estableix un marc ètic comú per als agents de policia a Europa. Aquest codi inclou principis com la integritat, la professionalitat, la lleialtat, el respecte, la responsabilitat i la transparència.

L’Acord GOV/25/2015, de 24 de febrer, pel qual s’aprova el Codi d’ètica de la Policia de Catalunya, estableix un conjunt de principis ètics que han de guiar l’actuació dels agents de policia catalans. Aquests principis es basen en la defensa dels drets i llibertats dels ciutadans, la protecció de la vida i la integritat física i psicològica de les persones, i la promoció de la seguretat i la convivència ciutadana en el marc de les lleis i els drets fonamentals. Aquest codi també estableix les obligacions i responsabilitats dels agents de policia en relació amb els ciutadans i les institucions.

Scroll al inicio
¿Nos ayudas con una reseña?